Webstore Purchase Condition

เมื่อซื้อสินค้าและชำระเงินทางwebsite โดยชำระ ผ่านระบบของ K Bank

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการจัดส่ง

PrimaNest Online จะจัดส่งเฉพาะในวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

บริการจัดส่งภายในวันทำการถัดไป

  • คำสั่งซื้อจัดส่งที่บริษัทได้รับก่อน 00น.ในวันทำการ จะถูกดำเนินการจัดพัสดุทันทีและจะถูกจัดส่งให้ผู้รับบริการขนส่งภายในวันเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1 วันทำการถัดไป (ยกเว้น ส-อา และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • คำสั่งซื้อจัดส่งที่บริษัทได้รับหลัง 00น.ในวันทำการ จะถูกดำเนินการจัดพัสดุและจัดส่งในวันรุ่งขึ้น ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อ (ยกเว้น ส-อา และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • สินค้าจะถูกจัดส่งเฉพาะในวันทำการของบริษัทเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ในกรณีที่เป็นพื้นที่ในเขตเกาะช้าง, เกาะช้างใต้เกาะพะงันและ บ้านใต้ ซึ่งมีการจัดส่งเพียงอาทิตย์ละ 1 วันโดยบริษัทจะติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันวันและเวลาส่งที่แน่นอนอีกครั้งก่อนการจัดส่ง

การดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์

การจัดส่งและรับคืนผลิตภัณฑ์เป็นดำเนินการโดย บริษัทพิธานไลฟ์ จำกัด (PHITHANLIFE Co.,Ltd.). หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราที่ 02 652 0511 หรือทางอีเมล [email protected] กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อ ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรติดต่อของท่านทุกครั้งเมื่อติดต่อเรา

การคืนและเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

เราหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ แต่ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณไม่พอใจ คุณสามารถแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ กรุณาส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม เพื่อรับคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่บริษัทพิธานไลฟ์ จำกัดได้รับสินค้า

ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะได้พบกับรายละเอียดของการสั่งซื้อของคุณ พร้อมกับ รายละเอียดของการส่งคืนสินค้า กรุณาตรวจสอบถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรง กับสินค้าที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02-652-0511, 099-095-3535 หรือ ทางอีเมล [email protected]

ในกรณีที่คุณส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้า หรือการส่งมอบ ไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง คุณจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า เราขอแนะนำ ให้ส่งคืนโดยมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีลายเซ็น และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวน (และต้องขออภัยที่เราสามารถคืนเงินได้เฉพาะมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อแต่ไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งค่ะ) ภายในสิบห้าถึงสามสิบ (14 - 30 ) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์และเมื่อทางบริษัทได้รับคืนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์จากคุณเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบกาขอคืนเงินครบถ้วน*เท่านั้น

1. เอกสารคำร้องขอคืนผลิตภัณฑ์

2. ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีที่ซื้อผลิตภัณฑ์

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น (*กรณีเฉพาะท่านลูกค้าแพ้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกรณีนี้สินค้าจะต้องเพิ่งเปิดใช้ไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น)

โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้ ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่มีการคืนเงิน และจะจัดส่งคืนสินค้าให้คุณ โดยที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 14 วัน นับจากวันที่บริษัทแจ้งเตือนคุณ

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.primanest.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร

หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในการสั่งซื้อกับ www.primanest.com เรายืนดีที่จะรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า หากคุณต้องการคืนสินค้าโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

หากท่านประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน www.primanest.com กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไข การเปลี่ยน และคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1
แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า

กรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ โดย ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 02-652-0511 (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. -18.00 น.) หรือ ทางอีเมล [email protected] โปรดทราบว่าการรับคืนผลิตภัณฑ์จะถูกดำเนินการโดย บริษัทพิธานไลฟ์ จำกัด (PHITHANLIFE Co.,Ltd.). หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราโดยแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผล การอนุมัติคืนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติมถ้าการคืนสินค้าของท่านได้ถูกอนุมัติ เจ้าหน้าที่ จะนัดวันและเวลารับของคืนจากท่าน

ขั้นตอนที่ 3
การส่งคืนสินค้า

กรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง" เมื่อพนักงานไปรับคืนสินค้าจากท่าน โปรดทราบว่าการรับคืนสินค้าจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้ส่งคืน และเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากท่านกลับเข้ามาที่คลังสินค้าของเราเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการ เรื่องการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนการคืนเงิน

การดำเนินการเรื่องการคืนเงินจะใช้เวลา 14 - 30 วันทำการ โดยทางบริษัทพิธานไลฟ์ จำกัด เราจะโอนในนามผู้สั่งซื้อตามเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเราเท่านั้น

ทาง www.primanest.com จะส่งอีเมลแจ้งท่านเมื่อเราได้ทำเรื่องการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว

ทางบริษัทจะออกเอกสารใบลดหนี้ให้ท่านพร้อมกับการทำเรื่องคืนเงินโดยที่เอกสารจะถูกส่งไปยังที่อยู่สำหรับ การส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเรา

ขออภัย ที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งได้ ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อเราทันที เพื่อช่วยเหลือ

"สินค้าเสียหาย" เราจะดำเนินการขอคืนสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ

โปรดทราบ : เฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก www.primanest.com เท่านั้นที่สามารถคืนเงินผ่านทางแผนกออนไลน์ช้อปปิ้งได้ หากท่านมีคำถามเรื่องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-652-0511 หรือ ทางอีเมล [email protected]

รับประกันความพึงพอใจ

หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในการสั่งซื้อกับ www.primanest.com โปรดส่งสินค้ากลับมาให้เรา ภายใน 14 วันหลังจากวันซื้อ เพื่อการคืนเงินให้แก่ท่านในจำนวนเต็มต่อไปค่ะ

*ทาง www.primanest.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร